ⵙⴻⵔⵠⵉⵛⴻ ⴷⴻ ⵔⴻⵛⴻⵒⵜⵉoⵏ ⴻⵜ ⴷⴻ ⵜⵔⴰⵉⵜⴻⵎⴻⵏⵜ ⴷⴻⵙ ⴷoⵍéⴰⵏⵛⴻⵙ ⴷⴻⵙ ⴰⴷⵀéⵔⴻⵏⵜⵙ

ⴷⴰⵏⵙ ⵍⴻ ⵛⴰⴷⵔⴻ ⴷⴻ ⵙⴻⵙ ⴻⴼⴼoⵔⵜ ⵛoⵏⵜⵉⵏⵓⴻⵙ ⴷ’ⴰⵎéⵍⵉoⵔⴻⵔ ⵍⴻⵙ ⵛoⵏⴷⵉⵜⵉoⵏⵙ ⵙoⵛⵉⴰⵍⴻⵙ ⴷⴻ ⵍⴰ ⴼⴰⵎⵉⵍⵍⴻ ⴷⴻ ⵍⴰ ⵙûⵔⴻⵜé ⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍⴻ, ⵍⴰ ⴼoⵏⴷⴰⵜⵉoⵏ ⴰ ⵛⵔⴻé ⵍⴰ ⵒⵔⴻⵙⵜⴰⵜⵉoⵏ ⴷ’ⴰⵉⴷⴻ ⴼⵉⵏⴰⵏⵛⵉèⵔⴻ ⵒoⵓⵔ ⵔⴰⵉⵙoⵏⵙ ⵙⴰⵏⵉⵜⴰⵉⵔⴻⵙ oⵓ ⵙoⵛⵉⴰⵍⴻⵙ. ⵜoⵓⵙ ⵍⴻⵙ ⴰⴷⵀéⵔⴻⵏⵜⵙ ⴷⴻ ⵍⴰ ⴼoⵏⴷⴰⵜⵉoⵏ ⵙoⵏⵜ ⴷⴻⵙ ⴻⵠⴻⵏⵜⵓⴻⵍⵙ ⴱⴻⵏⴻⴼⵉⵛⵉⴰⵉⵔⴻⵙ ⴷⴻ ⵛⴻⵜⵜⴻⵙ ⵒⵔⴻⵙⵜⴰⵜⵉoⵏ (ⴼoⵏⵛⵜⵉoⵏⵏⴰⵉⵔⴻⵙ, ⵔⴻⵜⵔⴰⵉⵜéⵙ, ⴻⵏⴼⴰⵏⵜ, oⵔⵒⵀⴻⵍⵉⵏⵙ oⵓ ⵠⴻⵓⵠⴻⵙ ⴷⴻⵙ ⴼoⵏⵛⵜⵉoⵏⵏⴰⵉⵔⴻⵙ ⴷⴻ ⵍⴰ ⵙûⵔⴻⵜé ⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍⴻ). ⴻⵏ ⴻⴼⴼⴻⵜ, ⴷⴻⵙ ⴰⵉⴷⴻⵙ ⴼⵉⵏⴰⵏⵛⵉèⵔⴻⵙ ⵙⵒéⵛⵉⴰⵍⴻⵙ ⵙoⵏⵜ oⵛⵜⵔoⵢéⴻⵙ ⵒoⵓⵔ ⵔⴰⵉⵙoⵏⵙ ⵎⴻⴷⵉⵛⴰⵍⴻⵙ ⴰⵓⵅ ⴰⴷⵀéⵔⴻⵏⵜⵙ ⵙoⵓⴼⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻ ⵎⴰⵍⴰⴷⵉⴻⵙ ⵉⵏⵜⵔⴰⵉⵜⴰⴱⵍⴻⵙ ⴻⵜ ⴷⴰⵏⴳⴻⵔⴻⵓⵙⴻⵙ (ⵛⴰⵏⵛⴻⵔ, ⵉⵏⵙⵓⴼⴼⵉⵙⴰⵏⵛⴻ ⵔéⵏⴰⵍⴻ….) oⵓ ⴰⵓⵅ ⴼoⵏⵛⵜⵉoⵏⵏⴰⵉⵔⴻⵙ ⵠⵉⵛⵜⵉⵎⴻⵙ ⴷ’ⴰⵛⵛⵉⴷⴻⵏⵜⵙ ⴷⴻ ⵜⵔⴰⵠⴰⵉⵍ. ⴷⴻⵙ ⴰⵉⴷⴻⵙ ⵙⵒéⵛⵉⴰⵍⴻⵙ ⵙoⵏⵜ ⴻⴳⴰⵍⴻⵎⴻⵏⵜ oⵛⵜⵔoⵢéⴻⵙ ⴰⵓⵅ ⴰⴷⵀéⵔⴻⵏⵜⵙ ⵙoⵓⴼⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷ’ⵀⴰⵏⴷⵉⵛⴰⵒ ⵒoⵓⵔ ⵍ’ⴰⵛⵀⴰⵜ ⴷⴻ ⴷⵉⴼⴼⴻⵔⴻⵏⵜ ⴰⵒⵒⴰⵔⴻⵉⵍⵙ ⵎⴻⴷⵉⵛⴰⵓⵅ oⵓ ⵎⴻⵏⴱⵔⴻⵙ ⴰⵔⵜⵉⴼⵉⵛⵉⴻⵍⵙ, ⴻⵏ ⵒⵍⵓⵙ ⴷⴻⵙ ⴰⵉⴷⴻⵙ ⴼⵉⵏⴰⵏⵛⵉèⵔⴻⵙ oⵛⵜⵔoⵢéⴻⵙ ⴰⵓⵅ ⴰⴷⵀéⵔⴻⵏⵜⵙ ⵇⵓⵉ ⵠⵉⵠⴻⵏⵜ ⵓⵏⴻ ⵙⵉⵜⵓⴰⵜⵉoⵏ ⵙoⵛⵉⴰⵍⴻ ⴷⵉⴼⴼⵉⵛⵉⵍⴻ.

ⵓⵏ ⵛoⵎⵉⵜé ⴷⴻ ⵙoⵓⵜⵉⴻⵏ ⵙⴻ ⵛⵀⴰⵔⴳⴻ ⴷ’éⵜⵓⴷⵉⴻⵔ ⵜoⵓⵜⴻⵙ ⵍⴻⵙ ⴷⴻⵎⴰⵏⴷⴻⵙ ⴰⴷⵔⴻⵙⵙéⴻⵙ à ⵍⴰ ⴼoⵏⴷⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻⵙ ⴷⵉⴼⴼⴻⵔⴻⵏⵜⵙ ⵛoⵎⵎⴰⵏⴷⴻⵎⴻⵏⵜⵙ ⴻⵜ ⴷⴻ ⵍⴻⵓⵔⵙ oⵛⵜⵔoⵢⴻⵔ ⵍⴻⵙ ⴰⵉⴷⴻⵙ ⴼⵉⵏⴰⵏⵛⵉèⵔⴻ ⴰⴷéⵇⵓⴰⵜⴻⵙ.

ⴰⵓ ⵔⴻⴳⴰⵔⴷ ⴷⴻⵙ ⵉⵎⵒoⵔⵜⴰⵏⵜⵙ ⵙⴰⵛⵔⵉⴼⵉⵛⴻⵙ ⴷⴻⵙ ⵀoⵎⵎⴻⵙ ⴻⵜ ⴷⴻⵙ ⴼⴻⵎⵎⴻⵙ ⴷⴻ ⵍⴰ ⵙûⵔⴻⵜé ⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍⴻ, ⴷⴻⵙ ⴰⵉⴷⴻⵙ ⴼⵉⵏⴰⵏⵛⵉèⵔⴻⵙ ⵛoⵓⵠⵔⴰⵏⵜ ⵍⴻⵙ ⴼⵔⴰⵉⵙ ⴷⴻ ⵙⵛoⵍⴰⵔⵉⵙⴰⵜⵉoⵏ ⵙoⵏⵜ oⵛⵜⵔoⵢéⴻⵙ ⴰⵓⵅ ⴻⵏⴼⴰⵏⵜⵙ ⴻⵜ oⵔⵒⵀⴻⵍⵉⵏⵙ ⴷⴻⵙ ⴼoⵏⵛⵜⵉoⵏⵏⴰⵉⵔⴻⵙ ⵠⵉⵙⵜⵉⵎⴻⵙ ⴷ’ⴰⵛⵛⵉⴷⴻⵏⵜ ⴷⴻ ⵜⵔⴰⵠⴰⵉⵍ.

ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⴽⴰⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⴻⵜ ⵏ ⴰⴷⴰⵔ ⴳⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⴰⵢⴷ ⵉⵎⴰⵍⵉⴽ.

ⵜⵓⵏⵉⵏⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴳⴰⵔ

 • طلب خطي، مؤرخ وموقع من طرف طالب المساعدة، موجه إلى السيد مدير المؤسسة؛
 • شهادة طبية أصلية حديثة تحدد بدقة نوعية المرض مدون بها الإسم الكامل للمريض طبقا لبيانات بطاقة تعريفه الوطنية؛
 • شهادة أصلية لكشف التعريف البنكي "RIB" مدون بها الإسم الكامل طبقا لبيانات بطاقة التعريف الوطنية؛
 • ثلاث نسخ من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب مصادق عليها وسارية الصلاحية "ثلاثة أشهر على الأقل"؛
 • ثلاث نسخ من بطاقة الانخراط بالمؤسسة مصادق عليها؛
 • في حالة إذا كان طلب المساعدة بسب مرض الزوجة/الزوج، يجب إرفاقه ببطاقة الانخراط بالمؤسسة التي تخص الزوج/الزوجة؛
 • في حالة إذا كان طلب المساعدة بسب مرض أحد الأبناء، يجب إرفاقه ببطاقة الانخراط بالمؤسسة الخاصة بالابن(ة) أو عقد الازدياد.

ⴰⵔⴻⵜⴻⵢ ⴳ ⴻⵍⵔⴰⵉⵜ ⵏ ⵉⵜⴰⵍⵍⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴱⴰⵏⵉⵜ :

 • طلب خطي، مؤرخ وموقع من طرف طالب المساعدة، موجه إلى السيد مدير المؤسسة؛
 • شهادة طبية أصلية حديثة تحدد بدقة نوعية المرض مدون بها الإسم الكامل للمريض طبقا لبيانات بطاقة تعريف الوطنية؛
 • شهادة أصلية لكشف التعريف البنكي "RIB" مدون بها الإسم الكامل طبقا لبيانات بطاقة التعريف الوطنية؛
 • ثلاث نسخ من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب مصادق عليها وسارية الصلاحية "ثلاثة أشهر على الأقل"؛
 • ثلاث نسخ من بطاقة الانخراط بالمؤسسة مصادق عليها؛
 • شهادة أصلية وحديثة للمعاش؛
 • في حالة إذا كان طلب المساعدة بسب مرض الزوجة/الزوج، يجب إرفاقه ببطاقة الانخراط بالمؤسسة التي تخص الزوج/الزوجة؛
 • في حالة إذا كان طلب المساعدة بسب مرض أحد الأبناء، يجب إرفاقه ببطاقة الانخراط بالمؤسسة الخاصة بالابن(ة) أو عقد الازدياد.

ⴰⴷⴷⴰⵔⴰⵏ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉ ⴰⵔⴰⴷ ⴰⵙⴰⵎⴰⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⴷⴷⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴷ ⵏⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵔⵜ

ⵜⵓⵏⵉⵏⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴳⴰⵔ

 • طلب خطي، مؤرخ وموقع من طرف طالب المساعدة، موجه إلى السيد مدير المؤسسة؛
 • شهادة أصلية لكشف التعريف البنكي "RIB" مدون بها الإسم الكامل طبقا لبيانات بطاقة التعريف الوطنية؛
 • ثلاث نسخ من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب مصادق عليها وسارية الصلاحية "ثلاثة أشهر على الأقل"؛
 • ثلاث نسخ من بطاقة الانخراط بالمؤسسة مصادق عليها؛
 • شهادة الأجرة حديثة؛
 • كل وثيقة من شأنها تدعيم طلب المعني بالأمر بخصوص حالته الاجتماعية الصعبة.

ⴰⵔⴻⵜⴻⵢ ⴳ ⴻⵍⵔⴰⵉⵜ ⵏ ⵉⵜⴰⵍⵍⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴱⴰⵏⵉⵜ

 • طلب خطي، مؤرخ وموقع من طرف طالب المساعدة، موجه إلى السيد مدير المؤسسة؛
 • شهادة أصلية لكشف التعريف البنكي "RIB" مدون بها الإسم الكامل طبقا لبيانات بطاقة التعريف الوطنية؛
 • ثلاث نسخ من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب مصادق عليها وسارية الصلاحية "ثلاثة أشهر على الأقل"؛
 • ثلاث نسخ من بطاقة الانخراط بالمؤسسة مصادق عليها؛
 • شهادة أصلية وحديثة للمعاش؛
 • كل وثيقة من شأنها تدعيم طلب المعني بالأمر بخصوص حالته الاجتماعية الصعبة.

هذه الطلبات توضع وجوبا لدى مصالح العمل الاجتماعي المتواجدة بنفوذ مقر سكن المنخرط، حتى يتسنى لهذه المصالح إنجاز تقرير مفصل حول الحالة المادية والاجتماعية لطالب المساعدة مع تذييله برأي صريح حول مدى استحقاقه للمساعدة المطلوبة، قبل إحالة ملف المساعدة برمته على هذه المؤسسة. تجدر الإشارة إلى أن جميع طلبات المساعدة الواردة على هذه المؤسسة تتم دراستها ومعالجتها من طرف مصلحة استقبال ومعالجة طلبات المنخرطين قبل عرضها على لجنة الدعم المختلطة في اجتماعاتها المنعقدة بمقر هذه المؤسسة قصد البث في هذه الطلبات بعد دراستها والتداول بشأنها.

ⴰⵔⵔⵉⴳⴳⴰⵣ